Dykty Stanisław

ps. „Dłoń”

Dąbrowski Franciszek

Dobrzyński Edward

ps. „Żubr”, „Orzyc”

Dziemieszkiewicz Mieczysław

ps. „Rój”

Dziemieszkiewicz Roman

ps. „Adam”, „Pogoda”

Dykty Stanisław

ps. „Dłoń”

Dajos Jan

Dąbrowski Stefan

ps. „Bat”, „Stach”, „Czarny”