Buraczewski Józef

Bejnarowicz Edward

Bejnarowicz Adolf

Meljan Antoni

ps. „Dmowski”

Mądry Stanisław

ps. „Pilny”

Maderewicz Aleksander

ps. „Serek”

Mażulis Zenon

ps. „Śruba”

Mazurowski Tadeusz

ps. „Zając”

Mazurowski Mieczysław

Mazurowski Edmund

ps. „Pszczoła”

Mazurczyk Stanisław

ps. „Szpak”

Mazur Waldemar

ps. „Longin”

Mazur Piotr

ps. „Róg”

Mazur Piotr

ps. „Lipowy”

Maziewski Michał

ps. „Swoboda”

Mauz Stanisław

ps. „Skowronek”

Matyśkiewicz Wacław

Matyszczyk Marian

ps. „Lew”

Matyszczyk Jan

Matyskiewicz Edward

ps. „Tygrys”

Matyskiel Józef

ps. „Kapusta”

Matyskiel Józef

ps. „Socha”

Matyskiel Franciszek

ps. „Tom”

Matyskiel Bronisław

Matysewicz Stanisław

ps. „Leskowicz”