Mieczysław Dziemieszkiewicz

Pseudonim
Rój
Stopień wojskowy
starszy sierżant
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
28 stycznia 1925 r. w Zagrobach (ówczesny powiat łomżyński, obecnie zambrowski), s. Adama i Stefanii z domu Świerczewskiej
Data i miejsce śmierci
13 kwietnia 1951 r., kolonia wsi Szyszki
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Przed wojną ukończył szkołę powszechną, natomiast w trakcie okupacji niemieckiej uczęszczał do tajnej szkoły średniej w Makowie Mazowieckim. Rodzina znana z patriotycznej postawy związana była działalnością w Narodowych Siłach Zbrojnych. Starszy brat Mieczysława, Roman Dziemieszkiewicz, w trakcie okupacji niemieckiej był komendantem powiatu Ostrołęka NSZ.

Mieczysław Dziemieszkiewicz został wcielony do 1 zapasowego pułku piechoty w Warszawie, z którego zbiegł w bliżej nieznanym okresie 1945 r. i dołączył do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W 1946 r. skierowany do oddziału podporucznika Mariana Kraśniewskiego „Burzy”, wziął udział w wielu akcjach i walkach ze stroną komunistyczną. Został dowódcą drużyny w tym oddziale. Swoją brawurą, odwagą, ale także zdolnościami przywódczymi zwrócił na siebie uwagę przełożonych. Był zdecydowanym przeciwnikiem ujawniania struktur podziemnych w ramach amnestii 1947 r. Należał do grona dowódców polowych i powiatowych, którzy 20 maja 1947 r. w Olszynach (pow. ostrołęcki) wybrali komendantem okręgu mazowieckiego Józefa Kozłowskiego „Lasa”, „Visa”.

Latem 1947 r. „Rój” objął komendę powiatu NZW o kryptonimie „Ciężki” (powiat ciechanowski, część powiatu płońskiego i mławskiego), którą przekształcił późnym latem 1948 roku w KP „Wisła”. Po rozbiciu w sierpniu 1949 r. komendy okręgu o krypt „Tęcza” (północne Mazowsze), podjął próbę odtworzenia komendy okręgu. Rozszerzył komendę powiatu o krypt. „Wisła”, której kadrowe struktury znajdowały się na terenie powiatów: ciechanowskiego, pułtuskiego, makowskiego, przasnyskiego i prawdopodobnie nowodworskiego oraz wołomińskiego. Zachował się dokument organizacyjny, w których „Rój” występował jako komendant okręgu (z 28 maja 1950 r.). Odznaczał się inteligencją, przebiegłością i zdolnościami organizacyjnymi. W 1948 r. został awansowany przez komendanta okręgu „XVI” do stopnia starszego sierżanta. Akcje zbrojne oddziału „Roja” podzielonego na mniejsze grupy, nazywane potocznie „patrolami”, były przeprowadzane z rozmachem i odbijały się szerokim społecznym rezonansem.

Mieczysław Dziemieszkiewicz zginął w walce z bronią w ręku, próbując wydostać się wraz z Bronisławem Gniazdowskim „Mazurem” z okrążenia przez KBW i UB, późnym wieczorem 13 kwietnia 1951 r. w kolonii wsi Szyszki. Został wydany przez Alinę Burkacką – tajnego współpracownika UB o pseudonimie „Stanisław”, z którą łączyło go uczucie. Zwłoki „Roja” oraz „Mazura” do dnia dzisiejszego spoczywają w nieznanym miejscu.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 00294/49/21, IPN BU 0255/118/t.1-39, IPN BU 0182/65 t.1-6, IPN BU 0495/236, IPN BU 00495/244, IPN BU 00495/245,  IPN BU 0203/4475/t.1-13

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.