O katalogu

ListaWyklętych.pl jest katalogiem, który nie ma charakteru zamkniętego. Sukcesywnie współpracownicy Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” opracowują kolejne biogramy, które – po merytorycznym sprawdzeniu – trafiają na portal.
Żołnierze Wyklęci
Pod nazwą „Wyklęci” rozumiemy żołnierzy i działaczy powojennego podziemia niepodległościowego. Stąd też w katalogu można znaleźć nazwiska nie tylko dowódców i żołnierzy walczących zbrojnie, ale również osób cywilnych, które działały w ramach podziemnych partii politycznych, młodzieżowych organizacji konspiracyjnych, czy też stanowiły zaplecze i wsparcie dla oddziałów leśnych. ListaWyklętych.pl jest katalogiem, a zatem wpisywane informacje ograniczamy do minimum, starając się przy większości biogramów odesłać do fachowej literatury, gdzie można znaleźć więcej interesujących treści.
Żołnierze Wyklęci
Pomimo korzystania z literatury naukowej i licznych merytorycznych konsultacji z pewnością nie uniknęliśmy błędów lub nie dotarliśmy do wszystkich danych. W związku z tym prosimy o pomoc w uzupełnianiu istniejących biogramów i przygotowywaniu nowych. Więcej o tym w jaki sposób można zaangażować się w tworzenie katalogu przeczytacie TUTAJ. Zachęcamy do współpracy osoby indywidualne, stowarzyszenia, fundacje, szkoły i samorządy.