KATALOG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCHListaWyklętych.pl

  • Przynależność organizacyjna

  • Pokaż wg liter alfabetu (nazwiska)

  • Sortuj

  • Liczba pozycji na stronie

Przejdź do katalogu
Liczba biogramów w bazie: 10,578

Jak trudno ustalić imiona
wszystkich tych co zginęli
w walce z władzą nieludzką

Zbigniew Herbert,
„Pan Cogito o potrzebie ścisłości”

Nasza misja

Historia powojennego podziemia niepodległościowego, którego żołnierze i działacze nazywani są popularnie Żołnierzami Wyklętymi, w ostatnich latach stanowi fenomen społeczny. Dzięki patriotycznym środowiskom kibicowskim oraz wytrwałej pracy historyków temat ten wyszedł z mroków zapomnienia i stał się znaczącym zagadnieniem wywołującym publiczną debatę. Państwo Polskie z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oficjalnie oddało cześć tragicznym partyzantom i działaczom podziemnym ustanawiając Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wyklęci doczekali się licznych opracowań naukowych, publikacji popularnonaukowych, organizowane są konferencje, koncerty, biegi, akademie szkolne, konkursy i rajdy.

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” podjęła się próby stworzenia Internetowego Katalogu Żołnierzy i Działaczy Powojennego Podziemia Niepodległościowego ListaWyklętych.pl. Zdajemy sobie sprawę z niemożliwości spisania nazwisk wszystkich osób zaangażowanych w antykomunistyczne podziemie. Historycy ich liczebność oceniają na 120–180 tysięcy osób. Uważamy jednak, że naszą powinnością jest podjąć przynajmniej próbę. W wielu przypadkach nieznane są imiona, daty urodzenia czy śmierci, informacje o przebiegu służby niejednokrotnie są skąpe. Istnienie takiego katalogu ma jednak głęboki sens. Przywrócenie tym ludziom imion i nazwisk lub choćby podstawowych informacji jest jednocześnie szansą na zachowanie przynajmniej lakonicznej wzmianki o nich także w przestrzeni internetowej, w obecnej dobie niemal powszechnie dostępnej i znacznie łatwiejszej w użyciu niż niskonakładowa specjalistyczna literatura fachowa. Zachęcamy do wsparcia projektu. Więcej o różnych możliwościach współpracy można przeczytać TUTAJ.

„Gdy pozwoli Bóg doczekać nam tej chwili, wtedy wystawim im pomnik na jaki sobie zasłużyli…” – pisał w wierszu „Jacek i Wilk – dwaj bohaterowie” o swych poległych przyjaciołach żołnierz ze Zgrupowania NSZ kpt. „Bartka”. Oprócz celów poznawczych i popularyzatorskich chcemy przede wszystkim, by ListaWyklętych.pl stała się również internetowym pomnikiem dla ludzi, którzy mimo skrajnie niesprzyjających warunków kontynuowali walkę o wolność i niezawisłość Państwa Polskiego.

Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”