Buraczewski Józef

Bejnarowicz Edward

Bejnarowicz Adolf

Meljan Antoni

ps. „Dmowski”

Mądry Stanisław

ps. „Pilny”

Maderewicz Aleksander

ps. „Serek”

Mażulis Zenon

ps. „Śruba”

Mazurowski Tadeusz

ps. „Zając”

Mazurowski Mieczysław

Mazurowski Edmund

ps. „Pszczoła”