Wyrwał Stefan

NN

ps. „Wyrwa”

Wyrocik Władysław

ps. „Szpak”

Woźniczka Stanisław

ps. „Szpak”

Woźnicki Bogdan

Woźnica Sylwester

ps. „Rogacz”

Wołowicz Tadeusz

Koziorowski Józef

ps. „Recki”, plutonowy

Foremski Bolesław

strzelec

Chmielecki Józef

ps. „Brzeg”, porucznik