Wilski Czesław

ps. „Zryw”

Wojsz Szczepan

ps. „Wilk”, „Góra”

Wnorowski Stanisław

ps. „Błyskawica”, „Wichura”

Wawiernia Jan

ps. „Wir”

Witkowski Zdzisław

ps. „Kędzior”, „Płomień”, ppor.

Wdowiarski Mieczysław

ps. „Wąsal”

Werpachowski Mieczysław

ps. „Malwa”

Wądołowski Antoni

ps. „Sosna”

Wierzbicki Wacław

ps. „Pantera”

Wądołowski Wincenty

ps. „Groźny”, „Stary”