Niewiadomski Aleksander

ps. „Sarna”

Niestępski Jerzy Izydor

ps. „Jurand”

Niedziński Mieczysław

ps. „Men”, „Ren”, „Niemen”, „Morski”

Nartowicz Eugeniusz

ps. „Nałęcz”

Nowakowski Stefan

ps. „Orlik”, podporucznik

NN

ps. „Tęcza”

NN

ps. „Stalowy”

Niewiarowski Stanisław

ps. „Twardy”

NN

ps. „Orzeł”

NN

ps. „Wiewiórka”