Zagól Stanisław

ps. „Traper”

Wróbel Władysław

ps. „Mit”

Worobiow Stanisław

ps. „Górski”

Woźniak Jan

ps. „Kosa”

Węgrzyn Władysław

ps. „Poniatowski”

Węglarz Kazimierz

ps. „Jawień”

Więcek Tadeusz

ps. „Stach”

Wilowski Aleksander

ps. „Tur”

Walasek Józef

ps. „Burza”

Truś Jan

ps. „Strzała”