Tadrzak Stanisław

ps. „Wilk”

Tkaczyk Henryk

ps. „Sęk”, „Jerzy”

Tomczak Antoni

Tyborowski Kazimierz

ps. „Sokół”

Topczewski Edward

Targoński Antoni

ps. „Bąk”, „Twardy”

Turowski Franciszek

ps. „Groźny”

Trzciński Czesław

Tyszko Jan

ps. „Tchórz”

Tyszko Aleksander

ps. „Pingwin”