Łukaszewicz Tytus

ps. „Znicz”

Lange Bolesław

ps. „Silny”

Kozłowski Aleksander

ps. „Zapalnik”

Bychowski Henryk

ps. „Lak”