Buraczewski Józef

Bejnarowicz Edward

Bejnarowicz Adolf

Borodzicz Stanisław

Barwiński Władysław

Bogucki Tadeusz

Bieńkowski Czesław

ps. „Pik”

Baczewski Bogumił

ps. „Dąb”

Bugnacki Bolesław

ps. „Żeglin”

Bugnacki Wacław

ps. „Kluczka”, „Tygrys”