Marian Borys

Pseudonim
Czarny
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1927 r., Zabiele (gm. Czerwone, pow. kolneński)
Data i miejsce śmierci
12 sierpnia 1954, w okolicy Zaskrodzia
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 1943 r. żołnierz AK pod pseudonimem „Sęk”. Ujawnił się wiosną 1947 r. Od początku 1948 r. zaczął ukrywać się przed UB. Według dokumentów archiwalnych sporządzonych przez funkcjonariuszy komunistycznego MSW, w dniu 4 grudnia 1947 r. miał zostać pozyskany do współpracy przez bezpiekę. Nie stawił się na żadne spotkanie z funkcjonariuszami bezpieki, natomiast zimą 1948 r. nawiązał kontakt z NZW. W organizacji został zaprzysiężony w lutym 1948 r. 14 października 1948 r. chor. „Róg” mianował go sekretarzem Komendy Powiatu „Łuków”. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych i potyczkach. Po śmierci Hieronima Rogińskiego w kwietniu 1952 r. próbował koordynować podziemną działalność konspiracyjną i stanął na czele kilku ostatnich żołnierzy „Roga”. Ścigany przez UB, ukrywał się samotnie do sierpnia 1954 r. 12 sierpnia w okolicy Zaskrodzia został zwabiony w pułapkę przez agenta UB i zastrzelony przez funkcjonariuszy bezpieki. Nieznane miejsce ostatniego pochówku.

Więcej informacji

IPN BU 0177/6/ t. 1-2, IPN BU 0182/29, IPN Bi 047/1077/ t. 1-2, IPN Bi 012/1208/ t. 1-4, IPN Bi 012/1209/ t. 1-5

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.