Hanicka Irena

Habrzyk Zygmunt

ps. „Burza”, „Ostry”

Habrzyk Leopold

Grzelak Bronisław

ps. „Mewa”