Mazur Piotr

ps. „Róg”

Matoszko Jan

ps. „Drugi”

Matejkowski Antoni

ps. „Sosna”

Masłowski Piotr

ps. „Młot”

Markowski Henryk

ps. „Motyl”

Markowski Henryk

ps. „Grab”

Marczak Stanisław

ps. „Jodła”

Marcińczyk Jan

ps. „Świerk”

Marchewka Józef

Mańkiewicz Henryk

ps. „Kanarek”