Mieczkowski Piotr

ps. „Nikodem”

Mieczkowski Józef

Mieczkowski Jan

Mieczkowski Jan

Mieczkowski Bolesław

ps. „Cenny”

Michnowski Antoni

ps. „Klon”

Michałowski Antoni

ps. „Motyl”

Michałowski Aleksander

ps. „Jabłoń”

Michalski Edward

ps. „Tarzan”

Męczkowski Bronisław

ps. „Czajka”