Morawiec Witold

ps. „Wilk”, „Wierny”

Morawiec Stanisław

Michel Leopold

ps. „Orkan”, „Lech”, „Poldek”, podporucznik

Jarek Józef

plutonowy podchorąży

Jurczyk Bronisław

Kocem Stanisław

ps. „Onufry Śląski”

Potworowski Gustaw

ps. „Wielowiejski”, „Zych”

Smoleń Bronisław

ps. „Bronek”

Wojciechowski Jerzy

ps. „Jerzy Kolski”, „Leon”, „Om”, porucznik

Wiśniowski Robert

ps. „Tadeusz”