Śledzik Stanisław

ps. „Huragan”

Śledzik Stanisław

ps. „Huragan”

Śleszyński Bogdan

ps. „Łoś”, ppor.

Święcicka Pelagia

ps. „Ostróżka”

Świerczyński Józef

Świątnicki Bolesław

ps. „Lampart”

Śliwa Józef

Śledź Roman

ps. „Świt”

Świtoń Eugeniusz