Antoni Wodyński

Pseudonim
Odyniec
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
01.06.1924, Bujaki (pow. Bielsk Podlaski, obecnie gm. Drohiczyn), s. Stanisława i Stanisławy
Data i miejsce śmierci
08.07.1948, Wrocław
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od listopada 1942 żołnierz AK. Od stycznia 1944 do 02.08.1945 dowódca oddziału partyzanckiego „Sokołów”. W 1944 ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Od kwietnia 1945 dowódca drużyny egzekucyjnej oddziału samoobrony ppor. Śmiałowskiego ps. „Szumny” w Obwodzie Bielsk Podlaski AK-AKO, walczył z oddziałami NKWD i UB. Od czerwca 1946 dowódca patrolu oraz oficer dyspozycyjny i członek sztabu 6 Brygady Wileńskiej AK. We wrześniu 1946 w pociągu na stacji kolejowej w Siemiatyczach skonfiskował 205 tysięcy złotych na potrzeby podziemia. Od 17.02.1947 dowódca patrolu żandarmerii 6 Brygady. W latach 1946–1948 łącznik pomiędzy dowódcą 6 Wileńskiej Brygady kpt. Władysławem Łukasiukiem ps. „Młot” a Komendantem Okręgu Wileńskiego ppłk. Antonim Olechnowiczem ps. „Pohorecki” (Komendą Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK). W czasie jednej z misji do Wrocławia wpadł w tzw. kocioł w mieszkaniu kontaktowym, w którym miał się spotkać z żoną kpt. “Młota” Jadwigą Łukasiuk. Podczas próby ucieczki postrzelony w brzuch i aresztowany. Mimo stanu agonalnego poddany brutalnemu przesłuchaniu.
Na początku lat 90-tych prof. Krzysztof Szwagrzyk podjął próbę odnalezienia szczątków ppor. “Odyńca”. Prowadzone śledztwo doprowadziło do Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego i tam ślad się urwał. Prawdopodobnie jego ciało posłużyło studentom medycyny do nauki anatomii.
Postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 9 listopada 2007 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W kwietniu 2017 pośmiertnie awansowany na stopień kapitana.

Więcej informacji
Autor wpisu
Robert Wodyński

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.