Adolf Trusiewicz

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
ur. 07.02.1889, Dunajki, gm. Grabowo, pow. Gołdap, s. Jana i Wilhelminy z domu Kin
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec wsi Małe Dunajki gm. Grabowo pow. Gołdap. Mazur – autochton, w 1918 służył w wojsku niemieckim. Współpracownik UB od 1946. Członek Prezydium PRN Gołdap, od 1948 także WRN w Białymstoku. Od lutego 1951 wielokrotnie udzielał pomocy partyzantom z patrolu Jana Sadowskiego, następnie Franciszka Witkowskiego w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, robił im zakupy, przechowywał rzeczy zdobyte podczas akcji ekspriopriacyjnych, a także opiekował się końmi partyzantów, które trzymał we własnej stajni. Podczas rozmów przyznał się partyzantom do współpracy z „resortem”. Zatrzymany i aresztowany 19.04.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 520/52) na sesji wyjazdowej w Suwałkach skazany 12.09.1952 na 4 lata pozbawienia wolności. NSW w Warszawie 31.10.1952 wyrok ten uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. WSR w Białymstoku (Sr 775/52) 05.12.1952 skazał go na 7 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Zwolniony warunkowo 10.05.1955.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.