Władysław Szymborski

Pseudonim
Bąk
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1906, Szymbory-Andrzejewięta (pow. Wysokie Mazowieckie)
Data i miejsce śmierci
1990
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO, WiN
Miejsce pochówku
cmentarz w Olecku
Przebieg służby

Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi Maz. Od 1935 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Podczas wojny obronnej 1939 r. dowodził 3. Kompanią I Batalionu 41. Pułku Piechoty w Suwałkach. Po krótkim okresie niewoli niemieckiej przedostał się do Warszawy, gdzie w październiku tr. zaprzysiężony do SZP. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r. skierowany na teren Okręgu Białystok. Mianowany Komendantem Obwodu Augustów ZWZ-AK. W lutym-kwietniu 1942 r. Komendant Inspektoratu Rejonowego Suwałki AK. Od 1 maja tr. obijał kierownictwo nad Inspektoratem Grodno AK. Wziął udział w akcji „Burza”. Po zajęciu Grodzieńszczyzny przez sowietów przedostał się na Białostocczyznę. Od lutego 1945 r. na stanowisku Przodownika Rejonu (Inspektoratu Rejonowego) Grodno AKO. Po wejściu Okręgu Białystok AKO do Zrzeszenia „WiN” był Prezesem Inspektoratu Grodno. Od lutego 1946 r, nadzorował ewakuację przez linię Curzona konspiratorów z podległego mu terenu. W marcu 1947 r. mianowany Prezesem Obwodu Wysokie Mazowieckie WiN. W kwietniu tr. ujawnił się razem ze sztabem okręgu w WUBP w Białymstoku. Zamieszkał w Olecku. Był inwigilowany przez bezpiekę. Pozostawał na wolności do 1952 r. Wtedy to osadzono do w areszcie WUPB w Białymstoku. 26 października 1952 r. skazany przez WSR w Białymstoku na karę 10 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich na 4 lata oraz przepadek całego mienia. Po zwolnieniu powrócił do Olecka, gdzie mieszkał do śmierci w 1990 r. Pochowany na miejscowym cmentarzu.

Więcej informacji
Autor wpisu
Jerzy Kurstak (Muzeum Żołnierzy Wyklętych) - Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.