Leon Suchocki

Pseudonim
Lwiątko
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1922, Grodno
Data i miejsce śmierci
7 kwietnia 1948 r.
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO, WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz w Białymstoku
Przebieg służby

Pod koniec 1941 r. złożył przysięgę w ZWZ. Przydzielony jako goniec do kompanii pancernej dow. przez ppor. Kazimierza Ponarada „Sępa”. Po utworzeniu AK walczył w strukturach Obwodu nr 13 AK Grodno Prawy Niemen. W listopadzie 1943 r. skierowany na Zastępczy Kurs Podchorążych Rezerwy w Grodnie. Ukończył go w marcu 1943 r. w stopniu kaprala. Skierowany do Kedywu. Uczestniczył w akcjach dywersyjnych przeciwko Niemcom. W listopadzie tr. oznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Zasługi z Mieczami. Awansowany do stopnia st. sierż. Uczestniczył w akcji „Burza”. Trafił do więzienia NKWD w Grodnie, skąd udało mu się zbiec. Na pocz. 1945 r. przedostał się na Białostocczyznę. W lutym tr. został członkiem Kedywu Obwodu AKO Sokółka. W kwietniu 1946 r. skierowany na tzw. Ziemie Odzyskane z zadaniem utworzenia placówki WiN w Szczecinku. Zorganizował tam grupę dywersyjną. Po kilku miesiącach powrócił do Białegostoku. Dostał awans na podporucznika. Ujawnił się 21 kwietnia 1947 r. Podjął nieudaną próbę podjęcia pracy w Lęborku. Aresztowany 21 lipca tr. podczas pobytu w Szczecinku. Przewieziony do aresztu śledczego WUPP w Szczecinie. Sądzony 30 stycznia 1948 r. przez miejscowy WSR. Skazany na karę śmierci. Stracony 7 kwietnia 1948 r. Miejsce pochówku pozostawało nieznane do 2017 r. Po ekshumacji spoczął w Białymstoku.

Więcej informacji
Autor wpisu
Jerzy Kurstak (Muzeum Żołnierzy Wyklętych) - Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.