Józef Staśkiewicz

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
ur. 05.11.1911, Dębszczyzna, gm. Filipów, pow. Suwałki, s. Antoniego i Józefy z domu Jaglińska
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec wsi Supienie gm. Czostków (Filipów) pow. Suwałki. Rolnik, żonaty od 1936 z Anną Dziadkowską, ojciec trojga dzieci (w chwili aresztowania od 10 m–cy do 9 lat), 2 klasy szkoły powszechnej. W latach 1934–1935 odbył służbę wojskową w 41 pp w Suwałkach. W szeregach jednostki macierzystej brał udział w wojnie obronnej 1939. Do niewoli niemieckiej dostał się po kapitulacji Warszawy. Przewieziony do Stalagu w okolicach Królewca, przebywał tam jako jeniec do 1941. Zwolniony zatrudnił się w porcie, a od 1944 w Królewcu jako robotnik budowlany. Do domu wrócił p. w kwietniu 1945. Na prośbę brata Kazimierza przechowywał w krzakach obok domu jego karabin. Zatrzymany i aresztowany przez PUBP w Olecku 08.10.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (R 1177) skazany 23.12.1946 na 8 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku i Płocku. Ze względu na zły stan zdrowia p. ok. roku 1950 udzielono mu 6–miesięcznej przerwy w odbywaniu kary, którą p. kilkakrotnie przedłużano. 26.04.1952 zawarł związek małżeński z Heleną Kowalewską. Zwolniony definitywnie z więzienia p. w 1953 lub 1954. Po wyjściu z więzienia wyjechał do PGR Goładp, gdzie mieszkał i pracował. W 1965 był objęty operacyjnym sprawdzeniem przez SB w ramach sprawy krypt. „Podbiał”.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.