Ryszard Sosnowski

Pseudonim
Wydra
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1922
Data i miejsce śmierci
16 października 1947
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
cmentarz w Wyszkach Kościelnych (pow. Wysokie Mazowieckie)
Przebieg służby

Pochodził z Kiemieliszek na Wileńszczyźnie. Podczas okupacji niemieckiej był żołnierzem Okręgu Wileńskiego AK. Jesienią 1944 r. zmobilizowany do tzw. ludowego Wojska Polskiego. Przydzielony do Samodzielnego Batalionu Ochrony Lasów Państwowych jako żołnierz 2. plutonu skierowanego do Hajnówki (dowódca Romuald Rajs). W maju 1945 r. zdezerterował z całym plutonem i dołączył do 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Po rozwiązaniu Brygady we wrześniu tr. wstąpił w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W styczniu 1946 r. dołączył do 3. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez kpt. Romualda Rajsa „Burego”. Częściowo zdemobilizowany po powrocie Brygady z rajdu do Prus Wschodnich. Od wiosny 1946 r. ponownie w 3. Brygadzie NZW najpierw jako dowódca sekcji. Od września tr. dowódca samodzielnej drużyny przekształconej w patrol dyspozycyjny PAS Komendy Okręgu XV NZW. Zginął 16 października 1947 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku z bronią. Pochowany potajemnie przez okolicznych mieszkańców na cmentarzu w Wyszkach Kościelnych (pow. Wysokie Mazowieckie).

Więcej informacji
Autor wpisu
Jerzy Kurstak (Muzeum Żołnierzy Wyklętych) - Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.