Marian Sobczak

Pseudonim
Mikołaj, Florianowicz
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
26.12.1913, Wilhelmsburg (Niemcy), s. Walentego i Stefanii
Data i miejsce śmierci
09.01.2014
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
DSZ, WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W 1918 przybył z rodzicami do Polski i osiedlił się w Ostrowie Wlkp. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego w 1935, mgr prawa. W 1936 powołany do 70 pp w Pleszewie, ukończył kurs podchorążówki w 69 pp w Gnieźnie. W 1937 wyjechał do Katowic, gdzie pracował w urzędzie pocztowym. Instruktor ZHP. W czasie okupacji niemieckiej w pow. Turek wstąpił do ZWZ-AK, komendant obwodu Turek. Po przejściu frontu wrócił do Ostrowa Wlkp. i rozpoczął pracę w SO jako aplikant. W październiku 1945 mianowany przez Andrzeja Rzewuskiego “Hańczę” Inspektorem Rejonowym na Ostrów Wlkp. WSGO “Warta”. Podlegały mu oddziały Jana Kempińskiego “Błyska” i Ludwika Sinieckiego “Szarego”. Według raportu Sylwestra Goślińskiego “Florianowicza” miał być kierownikiem Placówki “Ż” DSZ w Ostrowie. Aresztowany 05.12.1945 przez PUBP Ostrów Wlkp. Sądzony i skazany 06.05.1946 przez WSR w Poznaniu na 10 lat więzienia, złagodzone do 5 lat. Od 20.06.1947 w CW Wronki, zwolniony 04.12.1950. Inwigilowany przez UB/SB, przeprowadzano z nim w Poznaniu rozmowy werbunkowe, lecz zdecydowanie odmawiał współpracy.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.