Jan Skowroński

Pseudonim
Cygan
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
05.02.1922, Dmochy-Rodzonki
Data i miejsce śmierci
29.07.1948, Białystok
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W okresie okupacji niemieckiej w NSZ. Jesienią 1944 skierowany przez organizację do UB w Wysokie Mazowieckie. Zdezerterował na rozkaz komendanta powiatu NSZ ze stanowiska szefa powiatowego UB w Wyrzysku 05.04.1945. Żołnierz w oddziale chor. Feliksa Łuniewskiego “Żbika”. Jesienią 1945 skierowany do oddziału ochrony sztabu okręgu białostockiego NZW. 29 .04.1946 mianowany szefem Wydziału I (organizacyjnego) KP “Mazur” (Wysokie Mazowieckie). Nominowany do stopnia ppor. w dniu 20.07.1946. 31.03.1947 ujawnił się, niedługo później znów wrócił do działalności konspiracyjnej. Ciężko ranny, dostał się do niewoli UB 03.08.1947. WUBP w Białymstoku zastosował wobec niego grę operacyjną, w wyniku której “Cygan” złożył obszerne zeznania na temat NZW, powodując masowe aresztowania. Sądzony przez WSR w Białymstoku został skazany na karę śmierci 31.05.1948. Wyrok wykonano.

Więcej informacji

R. Radzik, Z otchłani niepamięci, 2017

Autor wpisu
Robert Radzik

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.