Piotr Przemyski

Pseudonim
Ares
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
19.05.1919, Zagórze (pow. będziński)
Data i miejsce śmierci
18.08.1945, Pokrzywianka (pow. kielecki)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
nieafiliowany oddział poakowski
Miejsce pochówku
Grzegorzowice
Przebieg służby

Absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, od 1938 słuchacz Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Kampanię wrześniową odbył w stopniu plut. pchor. w szeregach 23. pułku artylerii lekkiej. Podczas okupacji niemieckiej zaangażowany w działalność niepodległościową, aresztowany w styczniu 1943 w Starachowicach. Trafił do KL Auschwitz, skąd w czerwcu 1944 zbiegł. Ukrywał się w Zagłębiu Dąbrowskim, następnie przerzucony do zgrupowania „Surowiec”, największego oddziału partyzanckiego Okręgu Śląskiego AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej nie złożył broni. Zamordowany przez UB w Pokrzywiance na Kielecczyźnie. Odznaczony Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Więcej informacji

Cyra Adam, Bohater z Oddziału „Hardego”;
Jaworski Rafał, Przybrał pseudonim boga wojny: Piotr Przemyski „Ares” – Żołnierz „Hardego”, „Ilcusiana” nr 3, Olkusz 2010;
Kozłowski Franciszek, Ubecka zbrodnia w Pokrzywiance;
Kulig Konrad, Życiorys z bogiem wojny w pseudonimie – Piotr Przemyski „Ares” (1919-1945), Kwartalnik Wyklęci nr 4(16), 2019
Marchewkowa Zofia, Kronika mego życia, tom II, marzec 1941 – wrzesień 1953, Olkusz 1996;
Palska Aleksandra, Piotr Przemyski ps. „Ares” – „Żołnierz Niezłomny”, w: „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć”, Kraków 2015;
Walter-Janke Zygmunt, W Armii Krajowej na Śląsku, Katowice 1986;
Woźnica Gerard, Oddział „Hardego”, Warszawa 1981.

Autor wpisu
Konrad Kulig, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Olkusz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.