Józef Rudolf Ogonowski

Pseudonim
Bystry
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1911
Data i miejsce śmierci
2001
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkiwał w Dzierskach (gm. Karniewo, pow. Maków Mazowiecki). Przed wojną ukończył cztery klasy gimnazjum. Służbę wojskową odbył w 5 pułku ułanów w Ostrołęce, gdzie wyróżnił się m.in. w zawodach hippicznych. Ukończył także Szkołę Łączności w Zegrzu.

Od kwietnia 1947 r. w NZW. Był szefem wywiadu w gminie Karniewo (krypt. „K-2”) oraz kandydatem organizacji do objęcia funkcji przyszłego starosty powiatowego. Patrolom NZW udzielał pomocy w aprowizacji i zaopatrzeniu. Jesienią 1948 r. przechowywał kilka sztuk broni i skrzynek z amunicją. W NZW awansowany do stopnia plutonowego.

Został aresztowany 26 listopada 1948 r. i po ciężkim śledztwie skazany w dniu 29 kwietnia 1949 r. na dożywotnie więzienie. Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał w Dzierskach. Zmarł w 2001 r.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 0255/50/t.1-2

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.