Stanisław Mierzwiński

Pseudonim
Michał, Henryk Małkowski
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
05.01.1922, Warszawa, s. Stanisława i Marii
Data i miejsce śmierci
18.02.1949, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
SN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz września 1939. W listopadzie 1939 zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1940 w Krakowie rozpoczął współpracę z NOW, zajmując się drukowaniem i kolportażem prasy podziemnej. W maju 1944 awansowany do stopnia porucznika i po przeniesieniu do obwodu Myślenice objął dowództwo nad oddziałem partyzanckim. W marcu 1945 wrócił do Poznania i organizował „Drużyny Bojowe” SN. W lipcu 1945 Mierzwińskiego aresztowano w Krakowie, po ogłoszeniu amnestii został zwolniony w listopadzie tego roku. Nawiązał kontakt z działaczami SN. W czerwcu 1946 przedostał się do Belina i wstąpił do dywizji gen. Maczka. Od września 1946 do kwietnia 1947 pełnił funkcję łącznika siatki wywiadowczej emigracyjnego rządu na terenie angielskiej strefy okupacyjnej. Następnie od kwietnia do października 1947 – kierownika komórki legalizacyjnej, zajmującej się zaopatrywaniem w dokumenty kurierów wysyłanych do kraju. W listopadzie 1947 wrócił do kraju z zamiarem zorganizowania struktur SN. Aresztowany 10.12.1947 w Poznaniu. WSR w Warszawie wyrokiem z 04.12.1948 skazał go na karę śmierci, którą wykonano.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.