Władysław Krysiak

Pseudonim
Stalowy
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1922 r., Piątkowizna (gm. Łyse, pow. ostrołęcki)
Data i miejsce śmierci
15 października 1947 r.
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W czasie okupacji niemieckiej zaprzysiężony w NSZ, gdzie był dowódcą plutonu. Funkcję tę sprawował również w NZW. Był dowódcą akcji zbrojnych, m.in. opanowania posterunku MO w Myszyńcu (czerwiec 1946 r.) oraz rozbrojenia posterunku milicyjnego w Turośli (w nocy z 26/27 sierpnia 1946 r.). W sierpniu 1945 r. oddział „Stalowego” rozbił grupę „kontyngentową” (L)WP w okolicach m. Zbójna; natomiast przeszło rok później (wrzesień 1946 r.) rozbroił grupę (L)WP w ówczesnej m. Pupy (pow. Szczytno).

Władysław Krysiak ujawnił się w trakcie amnestii 1947 r. 15 października 1947 r. w niewyjaśnionych okolicznościach został zastrzelony. Materiały wytworzone przez aparat bezpieczeństwa PRL wskazywały, że był to wyrok śmierci wydany przez „Visa” – Józefa Kozłowskiego, za rzekomą „współpracę z UB” a wykonawcą miał być patrol Henryka Skoniecznego „Romana”. Sprawa zabójstwa „Stalowego” nigdy nie została wyjaśniona. Istnieją poszlaki wskazujące na zręczną intrygę UB. W NSZ i NZW zaprzysiężeni byli także trzej bracia Władysława: Antoni (ur. 1923) ps. „Zawierucha”, Teofil (ur. 1925) ps. „Zagłoba” oraz Stanisław (ur. 1931). Wszyscy trzej zostali aresztowani późnym latem 1947 r. i wyrokiem WSR w Olsztynie skazani: Teofil Krysiak – na karę dożywotniego więzienia; Antoni Krysiak na 5 lat więzienia i Stanisław Krysiak na 1 rok więzienia.

Więcej informacji

IPN BU 0182/16, IPN BU 0182/59, IPN BU 0180/80/ t.1-22

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.