Janina Kruk

Pseudonim
Lidka, Laryssa
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
13.06.1914, Wilno
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W latach 1938/1939 podjęła studia na Wydziale Prawa UŁ. W Wilnie przeszła szkolenie wojskowe w PWK. W czerwcu 1940 aresztowana i uwięziona na Łukiszkach. Uwolniona z pociągu transportującego więźniów do ZSRS. Od 1940 w Komórce Legalizacyjnej AK. Łączniczka z Komendą Okręgu AK. W 1944 na polecenie kierownika komórki Michała Warakomskiego „Piotra” zorganizowała komórkę wywiadu legalizacyjnego kryptonim „Marta”. W kwietniu–czerwcu 1945 razem z częścią Komórki Legalizacyjnej przeniosła się do Warszawy. Aresztowana 04.11.1948 na ulicy w Warszawie. Przewieziona do więzienia na Mokotowie. Wyrokiem WSR w Warszawie 09.11.1949 skazana na karę śmierci w tzw. procesie „kiblowym”. Na pytanie prokuratora o ostatnie życzenie przed zaaranżowanym wykonaniem kary odpowiedziała, że „prosi o wysoką szubienicę, aby widzieć Polskę od morza do morza”. W więzieniu podejmowała głodówki domagając się sprawiedliwości i jawnego procesu. Więzienie w Fordonie opuściła 30.08.1958 r. po długich namowach koleżanek. Nie chciała bowiem „warunkowego zwolnienia”, ale pełnej rehabilitacji.

Więcej informacji

„Nie było czasu na strach…” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, 2009

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.