Justyna Kopaczewska

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
17.09.1923, c. Jana i Franciszki
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ROAK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W październiku 1946 zakwaterowała partyzantów z oddziału Marcjana Sarnowskiego „Cichego”, reperowała ich mundury oraz wyszywała na nich znaczki „AK”. Jej rodzinę, jako wspierającą podziemie, w czasie przesłuchania wskazał Jan Rudziński „Szczygieł”. 10.11.1946 wraz ze swoimi dwiema siostrami: Martą Grzonkowską i Zofią Dembek oraz sąsiadką Jadwigą Ancikowską została aresztowana przez funkcjonariuszy PUBP z Nowego Miasta Lubawskiego pod zarzutem „współpracy z bandą”. Początkowo przebywała w areszcie w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grudziądzkiej, a potem pociągiem pod eskortą została przewieziona do Więzienia Karnego w Grudziądzu. Na czas śledztwa rozdzielono ją z siostrą Zofią. 11.12.1946 została skazana przez WSR w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Grudziądzu na 6 miesięcy więzienia. Głównymi zarzutami były pomoc partyzantom oraz brak powiadomienia władzy o miejscu ich przebywania. W marcu 1947 wyszła na wolność.

Więcej informacji

Wyklęci na ziemi lubawskiej, Kwartalnik Wyklęci nr 3/2016

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.