Bronisław Klimkowski

Pseudonim
Negus, Tadeusz
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
23.08.1922, Lwów, s. Adama i Heleny z d. Szedna
Data i miejsce śmierci
05.05.1997, Ortenberg, Niemcy
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NIE, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W październiku 1941 lub kwietniu 1942 zaprzysiężony do ZWZ-AK. Łącznik komórki wywiadowczej, ukończył konspiracyjny kurs radiotelegrafisty. Od maja 1943 w drużynie likwidacyjno-dywersyjnej. Od października 1944 jako dowódca drużyny w lwowskiej siatce “NIE”. Poszukiwany przez NKGB, latem 1945 wyjechał do Polski, zamieszkał w Nowej Białce pow. Kamienna Góra. Sekretarz w Zarządzie Gminy, członek PPS. Jednocześnie w lokalnej komórce Okręgu Lwów AK-WiN, dowódca drużyny. 17.05.1948 aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Kamienna Góra. 24.12.1948 skazany przez WSR Wrocław na 10 lat więzienia. Zwolniony 22.05.1953. W 1967 wyjechał do Niemiec Zachodnich.

Więcej informacji

T. Balbus, Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. II, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bogusław Słocki

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.