Leon Jurkun

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
ur. 10.04.1884, Gremzdówka, gm. Giby, pow. Suwałki, s. Józefa i Salomei z domu Jatkowska
Data i miejsce śmierci
zm. 05.02.1953, Wronki
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Gremzdówka, gm. Giby, pow. Suwałki. Rolnik, od 1912 żonaty z Gabrielą Perkowską, ojciec 7 dzieci (w momencie aresztowania 16 – 35 lat), rolnik (13 ha), samouk. W latach 1914–1918 służył w armii rosyjskiej w 160 pp, brał udział w działaniach wojennych podczas I wojny światowej. Dwa razy wyjeżdżał do USA w poszukiwaniu pracy. Tam pracował w kopalni przez 6 lat, powrócił, kupił 13 ha w Jeziorkach i wyjechał ponownie na 3 lata. Z drugiej emigracji wrócił w 1929 i kupił od Borewicza z Klejw okoliczne jeziorka – Miałkie, Płaskie, Głęboczek i Kociołek. Do 1957, kiedy jeziora zostały upaństwowione, były własnością rodziny. Aresztowany 30.10.1950 za pomoc udzielaną partyzantom Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 68/51) skazany 29.01.1951 na 6 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Jego synowie byli także skazani za udzielanie pomocy oddziałowi Piotra Burdyna: Mieczysław na 5 lat, Czesław na 3 lata, Stanisław na 6 lat. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku, Rawiczu i Wronkach. Zmarł 05.02.1953 w więzieniu we Wronkach na gruźlicę płuc.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.