Paweł Jastrzębski

Pseudonim
Strzała
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.04.1913, Trembowla, s. Józefa i Marii
Data i miejsce śmierci
14.02.1995
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NIE, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W dwudziestoleciu międzywojennym oficer zawodowy. Uczestnik wojny obronnej 1939. W szeregi konspiracji zaprzysiężony końcem 1941. Oficer informacyjny i komendant Obwodu Bóbrka w Inspektoracie Południowym Okręgu Lwów AK. Przygotowywał i przeprowadzał akcje dywersyjne i likwidacyjne. Dowodził obroną Hanaczowa przed UPA. Po wkroczeniu Sowietów ujawnił się, mieszkał w Starym Siole i pracował jako leśnik, prawdopodobnie komendant Obwodu Bóbrka “NIE”. W maju 1945 wyjechał do Krakowa, następnie zamieszkał w Gliwicach. Na terenie Górnego Śląska przewodził Inspektoratowi Bóbrka w ramach Okręgu Lwów AK-WiN. Od przełomu 1947/1948 rozpracowywany przez UB. 26.03.1948 aresztowany, 09.03.1949 skazany przez WSR Wrocław na 1 rok więzienia. Zwolniony 27.03.1949.

Więcej informacji

T. Balbus, Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. II, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu Grupy Energa

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.