Henryk Jastrzębski

Pseudonim
Zbych, Bohun, Wyrwa
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
17 listopada 1917 w Chomontowie
Data i miejsce śmierci
13 kwietnia 1948, Białystok
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W czasie okupacji niemieckiej żołnierz NSZ. Od połowy 1945 dowodził oddziałem PAS na terenie VI batalionu NZW o krypt. „Zarzecze”. Zdolny dowódca partyzancki, z powodzeniem dowodził w wielu akcjach zbrojnych, potyczkach i starciach z grupami operacyjnymi UB, NKWD, KBW i komunistycznego wojska, m.in. pod Uśnikiem 18 lutego 1946. Od końca czerwca 1946 przez krótki czas kierował walką czynną czyli Pogotowiem Akcji Specjalnej w KP „Łaba” (pow. łomżyński). Po podziale łomżyńskiego na dwie Komendy Powiatowe, był szefem PAS w KP „Łaba Północna”. W marcu 1947 mianowany dowódcą PAS w KP „Łaba Południowa”. Funkcję tę sprawował również w nowej Komendzie Powiatowej o krypt. „Podhale”. Przeciwnik amnestii 1947, opowiadał się za dalszą walką i działalnością konspiracyjną. Po śmierci Komendanta Powiatu „Podhale” por. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny”, objął dowództwo nad strukturami łomżyńskiego NZW, co zostało usankcjonowane stosownym rozkazem Komendanta Okręgu ppłk. Władysława Żwańskiego ps. „Błękit” w dniu 1 kwietnia 1948. Jesienią 1947 za wiedzą i akceptacją Komendanta Okręgu podjął grę dezinformacyjną z Urzędem Bezpieczeństwa, podpisując formalnie deklarację współpracy z UB. W rzeczywistości wprowadzał w błąd struktury „resortu”. Wiosną 1948 został zdekonspirowany. 3 kwietnia aresztowany przez UB wraz z byłym dowódcą II batalionu NZW Janem Głębockim ps. „Brzytwa”. Okrutnie torturowany i bity, wyjawił część tajemnic organizacyjnych funkcjonariuszom bezpieki. Aby uniknąć dalszych tortur i składania zeznań, 13 kwietnia 1948 powiesił się w celi WUBP w Białymstoku. Nie wiadomo, co stało się z jego zwłokami.
Awansowany do stopnia podporucznika w dniu 7 sierpnia 1947, do stopnia porucznika 27 marca 1948 przez Komendanta Okręgu ppłk.
W. Żwańskiego ps. „Błękit”.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.