Jan Halaba

Pseudonim
Klon
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
21.02.1906, Rokitno (pow. Włoszczowa),  s. Jana i Marianny
Data i miejsce śmierci
16.08.1968
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
PZW
Miejsce pochówku
Stargard
Przebieg służby

Wykształcenie średnie, pochodzenie chłopskie, zam. Pieski pow. Międzyrzecz, zatrudniony w Zarządzie Gminnym w Pieskach. W latach 1929-1931 służba w KOP Stołpce – sierżant. Żołnierz AK, od stycznia 1943 dowódca plutonu w oddziale por. „Dźwiga”, potem członek oddziału por. Adolfa Pilcha „Doliny” – pełnił funkcję dowódcy plutonu, uczestnik Powstania Warszawskiego w Kampinosie. W latach 1945-1946 v-ce Prezes Pow. Koła PSL w Międzyrzeczu. Od jesieni 1945 do czerwca 1946 żołnierz PZW Obwód „Maria”, pełnił funkcję komendanta Rejonu Piaski. Aresztowany 07.06.1946 przez PUBP  Międzyrzecz. Skazany z art. 88 par. 1 KKWP przez WSR w Poznaniu 02.12.1946 na 5 lat więzienia. Potem mieszkał Kluczewo, Wierzbno (pow. Pyrzyce).

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke, Małgorzata Halaba

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.