Bogdan Hądzlik

Pseudonim
Madaj
Stopień wojskowy
sierżant
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
07.02.1923, Mączniki (pow. Środa Wlkp.), s. Feliksa i Elżbiety
Data i miejsce śmierci
15.02.1990, Francja
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Brat Zbisława. We wrześniu 1939 ochotniczo brał udział w pomocniczej służbie Straży Obywatelskiej w Mogilnie. 20.09.1939 aresztowany przez Gestapo z  Inowrocławia. Po zwolnieniu 30.01.1940 ukrywał się w rejonie leśnictwa Głęboczek, gdzie pomocy udzielał mu plut. rez. Henryk Ostojski “Borsuk”. Występował pod nazwiskiem Filipiak Józef. Od lutego 1940 brał udział w nasłuchu radiowym i kolportowaniu ulotek. Wiosną 1940 zaprzysiężony do TON przez Stanisława Lesickiego. Współpracował  z Janem Świderskim w Parlinku i z łącznikiem do powiatu Szubin strz. Tadeuszem Czechem ps. “Byk”. Do AK zaprzysiężony przez plut. Henryka Ostojskiego. Wraz z oddziałem został włączony do Samodzielnego Obwodu AK Mogilno – “Młyny”. Nadal dowodził w rejonie lasów Nadleśnictwa Gołąbki Oddziałem Partyzanckim “Madaj”, do którego zaprzysiągł brata Zbisława Hądzlika, Karola Kostrzewskiego, Edmunda Kwiecińskiego, Karola Bojanowskiego, Stefana Brzozowskiego, Jakuba Gwiazdę, Kazimierza i Tadeusza Ostojskich, Józefa Krokosa, Bolesława Ostojskiego, Stanisława Pawlaka i Franciszka Kurka. Oddział wchodził w skład placówki eksterytorialnej AK Rogowo Żnińskie (“Ryba”, “Rybitwa”, “Ryś”). Oddział wykonał kilka udanych akcji represyjnych w stosunku do wrogo usposobionych do Polaków Niemców, których celem było ich zastraszenie bądź neutralizacja. Akcje wykonywano w niemieckich mundurach. Po przejściu frontu w 1945 nie przerwał działalności. Po czasowym podporządkowaniu oddziału por. Piotrowi Rogowskiemu ps. “Błyskawica”, a następnie Samodzielnemu Oddziałowi AK Pałuki Nr 315 i po pozornym ujawnieniu się w PUBP w Żninie nadal prowadził działania zbrojne. 24.11.1946 aresztowany przez UB w Ostródzie. Po ciężkim śledztwie 03.04.1947 przez WSR w Poznaniu skazany na karę śmierci. W drodze łaski wyrok został zamieniony na 15 lat więzienia. W wyniku amnestii i ciężkiego stanu zdrowia zwolniony z więzienia w Strzelcach Opolskich w 1958. Potem mieszkał w Poznaniu. W marcu 1968 chcąc wyrazić poparcie dla studentów złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem A. Mickiewicza, za co ukarany został 15.03.1968 przez Kolegium Karno-Administracyjne na  3 tyg. aresztu, został także zwolniony na wniosek sekr. POP z pracy w Poznańskich Zakładów Wyrobów Korkowych.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.