Witold Grzebski

Pseudonim
Motor
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1921 r. w m. Jackowo (ówczesny pow. pułtuski)
Data i miejsce śmierci
2011
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W 1939 r. zdał egzamin maturalny, kończąc okres nauki w szkole średniej w Bydgoszczy. Był żołnierzem kampanii wrześniowej i obrońcą stolicy w ramach Ochotniczych Batalionów Obrony Warszawy. W konspiracji niepodległościowej od 1940 r., początkowo w Tajnej Armii Polskiej (TAP) a następnie w Narodowych Siłach Zbrojnych. Komendant Powiatu Płońskiego NSZ. Po scaleniu organizacji z AK w 1944 r., był zastępcą komendanta obwodu Płońsk AK.

Działalność konspiracyjną kontynuował po tzw. wyzwoleniu. W 1945 r. ponownie pełnił funkcję dowódcy Powiatu Płońsk NSZ/NZW. Uczestniczył w akcjach bojowych, m.in. dowodził rozbiciem posterunku MO w Sońsku w dniu 3 czerwca 1945 r. W połowie 1946 r., zagrożony aresztowaniem wyjechał do Wrocławia, gdzie ujawnił się wiosną 1947 r. w takcie amnestii.

Został aresztowany przez UB 16 lipca 1948 r. i po kilkunastomiesięcznym śledztwie skazany 19 sierpnia 1949 r. na karę 15 lat więzienia. Zwolniony jesienią 1955 r. Ukończył Politechnikę Wrocławską. W latach 90. był zaangażowany w działalność kombatancką oraz w przywracanie prawdziwej historii. Zmarł w 2011 r. W NSZ awansowany do stopnia podporucznika.

Więcej informacji

IPN BU 0180/92 t.1-2, IPN BU 0180/60 t.2

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.