Jan Greniuk

Pseudonim
Gołąb
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.04.1908, Ornatowice
Data i miejsce śmierci
13.08.1977, Grabowiec
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Cmentarz w Grabowcu
Przebieg służby

Od 28.02.1929 do 10.09.1930 w 27. PAL we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie 01.03.1930 uzyskał awans na stopień bomb. We wrześniu 1939 walczył w szeregach 27. pal, 18.09.1939 wzięty do niewoli w Puszczy Kampinoskiej. Z niewoli zwolniony 29.10.1939, powrócił do domu. Od 1942 żołnierz BCh. Pod koniec 1942 lub na początku 1943 zakładał placówkę AK w Ostkowie i był jej dowódcą. W 1944 wszedł w skład placówki AK w Czechówce dowodzonej przez Zygmunta Paszczuka „Pacholika”. Od maja 1946 współpracował z placówką WiN w Grabowcu dowodzoną przez Adolfa Krzyszczuka „Sokoła”. 19.08.1946 zatrzymany przez Grupę Operacyjną złożoną z funkcjonariuszy PUBP Zamość, 8. Pułku Piechoty z Zamościa i ORMO. Osadzony w więzieniu w Zamościu. 02.10.1946 oskarżony o czyn z art. 16 § 1 dekretu z 13.06.1946. Wyrokiem WSR w Lublinie z 01.03.1947 został uniewinniony od zarzucanego czynu. 01.04.1947 ujawnił się w PUBP Hrubieszów. Od lutego 1950 żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK. Współpracował z oddziałem W. M. Wróblewskiego „Szuma”, któremu przekazywał informacje z terenu Czechówki i okolic. 08.12.1951 zatrzymany przez PUBP Hrubieszów. 11.02.1952 oskarżony o czyn z art., 86 § 2 KKWP. Wyrokiem WSR w Lublinie z 28.03.1952 skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia oraz przepadek całości mienia. Przebywał m.in. w więzieniu we Wrocławiu i Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie. 08.07.1953 zwolniony z więzienia.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.