Czesław Dziemiańczuk

Pseudonim
Węgorz
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.05.1923, Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów, s. Stanisława i Zofii z d. Sawicka
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Nazwisko konspiracyjne Węglicki Czesław. Zamieszkały we wsi Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów. Rolnik, robotnik, kawaler, 2 klasy gimnazjum. W maju 1942 wstąpił do PZP, zwerbowany przez Jana Dąbrowskiego ps. „Wilk”. Od maja 1943 w związku z zagrożeniem aresztowaniem przebywał w oddziale leśnym Antoniego Dąbrowskiego ps. „Zając”. W grudniu 1944 z rozkazu organizacji wstąpił do MO. Do stycznia 1945 służbę pełnił w referacie śledczym w Augustowie, następnie został sekretarzem na posterunku w Nowince gm. Szczebro – Olszanka. W kwietniu 1945 podczas jego nieobecności posterunek został rozbity. W trzy dni później komendant posterunku Jan Dobrowolski został wezwany na odprawę do Augustowa, skąd już nie wrócił. W związku z powyższym obawiając się aresztowania zdezerterował i ukrywał się w gospodarstwie szwagra Bolesława Bagińskiego we wsi Rygałówka gm. Kurianka pow. Augustów. W maju zatrzymany przez partyzantów z oddziału Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk”, „Skała” i wcielony do patrolu Stanisława Suszyńskiego ps. „Szpak”. W czerwcu 1945 urlopowany razem z Suszyńskim na sianokosy, do obozu w związku z obławą sowiecką już nie wrócił. Początkowo ukrywał się nad Biebrzą, następnie znów zamieszkał u szwagra w Rygałówce. Pod koniec 1945 spotkał się z Alfonsem Haponikiem vel Bolesławem Głogockim ps. „Głóg”, który w swoim miejscu postoju w majątku na terenie gm. Nowy Dwór pow. Sokółka (gdzie przebywali m.in. Stanisław Suszyński ps. „Szpak” i Czesław Sztukowski ps. „Wywrot”) wystawił mu dokumenty legalizacyjne. W grudniu 1945 wyjechał do Pabianic, gdzie otrzymał pracę w piekarni na miejsce swojego kolegi z patrolu Wacława Kubryńskiego ps. „Słowik”. W maju 1946 przyjechał do niego Czesław Sztukowski ps. „Wywrot”, który zabrał go ze sobą do Strzegomia i załatwił mu pracę w straży przemysłowej przy Zjednoczeniu Kamieniołomów. W lipcu 1946 wyjechał z kolegami do Lęborka, gdzie podjął pracę w browarze, następnie w zakładach elektrycznych Wybrzeża. Ujawnił się 18.03.1947 w Lęborku. Wrócił do Skiblewa i pracował na roli. Zatrzymany 30.10.1948, aresztowany 09.11.1948. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 22/49) skazany 17.04.1949 po zastosowaniu amnestii na 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych i zwolniony z więzienia śledczego w Białymstoku. 15.10.1949 zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału specjalnego KP MO w Białymstoku. Zwolniony po tygodniu po otrzymaniu przez milicję odpisu wyroku WSR w Białymstoku. Zmarł w wieku 59 lat.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.