Kazimierz Dziekoński

Pseudonim
Orlik, Bruno
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
06.04.1913, w Hłuboczku na Wołyniu
Data i miejsce śmierci
15.04.1993, Londyn
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NIE, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
polska część cmentarza Gunnersbury w Londynie
Przebieg służby

Walczył w wojnie obronnej 1939. Służył w Rzeszowskim Obwodzie ZWZ, gdzie zajmował się szkoleniem. Od czerwca 1942 dowodził odziałem dywersyjnym Inspektoratu AK Rzeszów, a od grudnia 1943 był drugim zastępcą oficera dywersji Okręgu AK Rzeszów. Po zmianie okupacji pozostał w konspiracji i włączył się w pracę niepodległościową. Już w październiku 1944 brał udział w akcji na więzienie w Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, akcja zakończyła się niepowodzeniem. Przez Adama Lazarowicza “Klamrę” mianowany na dowódcę “Straży” Rzeszowskiego podokręgu DSZ. Wśród akcji “Straży”, w których brał udział, warto wspomnieć o odbiciu więźniów z rąk sowieckich – kpt. Dragana Sotirivicia “Draży” i kpt. Józefa Maciołka oraz o wykonaniu wyroku na Ludwika Bojanowskiego – oficera śledczego rzeszowskiego UB znanego ze swojej wyjątkowej brutalności. Aresztowany na skutek donosu 13.09.1946. Z uwagi na brak dowodów (w lokalu zatrzymanego znaleziono jedynie “bibułę”, a on sam występował pod nazwiskiem Jan Przywłocki) oraz dzięki zaangażowaniu szefostwa WiN skazano go 20.12.1946 na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Wyjechał na zachód gdzie utrzymywał kontakty ze Zbigniewem Lazarowiczem, od którego dostał zapomogę i urlop. Osiadł w Lipinkach k. Bydgoszczy. W 1958 jako Jan Przywłocki wyjechał do Anglii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Wrócił do swojego nazwiska dopiero w 1971. Zmarł na emigracji.

Więcej informacji
Autor wpisu
Albert Ogiolda

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.