Zygmunt Dąbkowski

Pseudonim
Konwalia, Rota, Orka, Krym, Wstęga, Wojtek
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1925 w Borsukach (pow. pułtuski)
Data i miejsce śmierci
12 czerwca 1949
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ROAK, WiN, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 1942 zaprzysiężony w AK. Działalność konspiracyjną kontynuował w 1945 w Ruchu Oporu Armii Krajowej. Przez dowództwo Obwodu Pułtusk ROAK skierowany do UB, gdzie m.in. przekazał organizacji spis agentów bezpieki z terenu powiatu pułtuskiego. Zimą 1946, z powodu zagrożenia aresztowaniem, uciekł z UB i dołączył do oddziału partyzanckiego ROAK. Jesienią 1946 podporządkował osłabione aresztowaniami struktury pułtuskiego ROAK organizacji WiN. Był jednym z głównych organizatorów akcji rozbicia więzienia w Pułtusku wieczorem 25 listopada 1946. W kwietniu 1947 ujawnił się podczas amnestii. Był wówczas zastępcą prezesa Obwodu
Pułtusk WiN. Po kilku tygodniach przystąpił ponownie do pracy konspiracyjnej. We wrześniu 1948 podporządkował się Komendzie Okręgu Białostockiego NZW wraz z dowodzoną strukturą terenową oraz oddziałem Jana Kmiołka ps. „Wir”. Został mianowany najpierw dowódcą VI batalionu terenowego organizacji, a następnie szefem organizacyjnym Komendy Powiatu „Noc”, zmienioną w maju 1949 na KP „Tatry”. Zginął podczas obławy UB-KBW pod Długosiodłem, w miejscowości Zamłynie w dniu 12 czerwca 1949 wskutek zdrady Tadeusza Małaszka ps. „Kruczek”, agenta UB o kryptonimie „Danusia”. Ranny, dobił się strzałem z pistoletu. Miejsce ostatniego spoczynku do dnia dzisiejszego jest nieznane.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.