Włodzimierz Chodkowski

Pseudonim
Kora
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1928 r. w Rogowie (ówczesna gm. Płoniawy, pow. makowski)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Urodzony w patriotycznej rodzinie. Jego starszy brat Andrzej był dowódcą plutonu w NSZ w czasie okupacji niemieckiej. W oddziałach zbrojnych NZW od marca 1948 r. Był początkowo żołnierzem w KP „Mściciel”, następnie trafił pod dowództwo „Szarego” – Stanisława Suchołbiaka (KP „Błękit). Przełożeni dostrzegli w nim potencjał bojowy i został dowódcą patrolu zbrojnego w Komendzie Powiatu „Błękit” a także pełnił funkcję zastępcy „Szarego”. Był awansowany do stopnia kaprala.

Ciężko ranny 1 czerwca 1949 r. w okolicach m. Mamino, dostał się do niewoli i został od razu poddany okrutnemu śledztwu. W wyniku zastosowanych tortur wydał część „siatki” terenowej, punkty kontaktowe oraz magazyn broni. Według dokumentów archiwalnych został skazany na karę śmierci w dniu 25 sierpnia 1950 r. przez WSR Warszawa wraz z Władysławem Majewskim „Żwirko”. Wyrok wykonano. Nieznane jest miejsce pochówku.

Więcej informacji

IPN BU 0207/5662, IPN BU 0180/80/ t.1-22, IPN BU 1567/25, IPN BU 0255/191

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.