Wacław Borowski

Pseudonim
Sierp
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.11.1919, Kotlice
Data i miejsce śmierci
12.12.2012, Ministrantówka (gm. Miączyn)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Cmentarz w Horyszowie Polskim
Przebieg służby

Od 1942 żołnierz plutonu “Orlik” AK, a następnie po reorganizacji 4 plutonu kompanii „Wiklina” pod dowództwem Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. 12.11.1945 ujawnił się przed UB. Od 1946 żołnierz WiN placówki w Kotlicach podlegającej Józefowi Włoszczukowi „Czadowi” w rejonie „Niedźwiedź” dowodzonym przez Zygmunta Jaślikowskiego „Karego”. 11.04.1947 ujawnił się w Sitnie przed PUBP Zamość. Od jesieni 1949 do 13.04.1950 żołnierz I kompanii Ludwika Rogalskiego „Kanciarza” II Inspektoratu Zamojskiego AK. 13.04.1950 zatrzymany przez PUBP Zamość. Oskarżony 08.11.1950. Wyrokiem WSR w Lublinie z 26.01.1951 skazany na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na 5 lat i przepadek całego mienia. Przebywał w więzieniach w Strzelcach Opolskich (15.04.1954 – 11.04.1955, 03.07.1954), Sosnowcu (12.04.1955 – 14.04.1955) i Ośrodku Pracy Więźniów w Brzeszczach (14.04.1955 – 13.07.1955). 13.07.1955 zwolniony z więzienia i powrócił do rodziny w Kotlicach.

Więcej informacji

B. Szyprowski, Kpr. Wacław Borowski “Sierp”, https://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2018/04/kpr.html

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.