Zygmunt Błażejewicz

Pseudonim
Zygmunt
Stopień wojskowy
pułkownik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
20.09.1918, Witebsk
Data i miejsce śmierci
01.04.2017, USA
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Cmentarz w Mesa, stan Arizona
Przebieg służby

Żołnierz w września 1939, w konspiracji od listopada 1939. Od 1943 służył w oddziale Adama Boryczki “Tońka”, który później stał się 6. Wileńską Brygadą AK. Od kwietnia 1945 dowódca 1. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK, przeprowadził wiele spektakularnych akcji, dowodził oddziałami podziemia podczas potyczki pod Miodusami Pokrzywnymi 18.08.1945. Jesienią 1945 wraz z żoną opuścił oddział i przedostał się na Zachód.

Więcej informacji

Z. Błażejewicz, W walce z wrogami Rzeczypospolitej, 2013; A. Cimoch, Kresowy zagończyk. Por. Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt” (1918–2017), Kwartalnik “Wyklęci” nr 3(11)/2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.