Czesław Biernacki

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
13.08.1926, Bierniki, s. Mikołaja i Albiny
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Narodowy Związek Patriotów Polskich
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od listopada 1954 do maja 1955 na terenie pow. sokólskiego członek nielegalnej organizacji Narodowy Związek Patriotów Polskich założonej w 1954 przez kierownika szkoły w Chworościanach Bolesława Bubieńczyka. W Makowlanach, Biernikach i Pohoranach kolportował ulotki “wrogiej treści”. W marcu 1954 członkowie NZPP włamali się do PGRN w Nowym Dworze, skąd zabrali aparat telefoniczny, w kwietniu 1954 podczas włamania do PGRN w Zalesiu zabrano m. in. maszynę do pisania, w listopadzie 1954 usiłowali podpalić posterunek MO w Nowym Dworze, w maju i listopadzie 1954 rozwiesili ulotki o treści antypaństwowej na terenie pow. sokólskiego, próbowali też zastraszyć aktywistów PZPR wysyłając do nich fikcyjne wezwania na zebrania w KP PZPR w Sokółce. Zatrzymany 09.05.1955. Skazany 13.01.1956 przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Sokółce na 7 lat więzienia i 5 lat utraty praw honorowych. 08.05.1956 Sąd Wojewódzki w Białymstoku na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956 złagodził karę więzienia do 3,5 lat a karę utraty praw do 2,5 lat. 06.03.1957 Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowił warunkowo zwolnić ww. z odbycia pozostałej części kary, a okres próby ustalił do 10.11.1958. Zwolniony z więzienia w Białymstoku 11.03.1957.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.