Emil Berendowicz

Pseudonim
Sowa, Szumski, Tarnowski
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.01.1918, Morawska Ostrawa (Czechy), s. Jana i Ewy
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NIE, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Po śmierci rodziców w 1930 zamieszkał w Polsce. Do wybuchu wojny studiował prawo na UJK. Od listopada 1942 w AK, łącznik, następnie oficer informacyjny Komendy Inspektoratu Zachodniego. Zorganizował siatkę wywiadowczą, prowadził ewidencję i dokumentację osób zabitych przez Ukraińców. Od listopada 1944 oficer informacyjny Komendy Inspektoratu Gródek Jagielloński “NIE”, od lata 1945 inspektor. W grudniu 1945 wyjechał do Polski, zamieszkał w Bielsku-Białej, następnie Katowicach. Ponownie objął funkcję inspektora w Okręgu Lwów AK-WiN. Rozprowadzał podziemną prasę, wypłacał zasiłki, sporządzał sprawozdania. 03.04.1948 aresztowany, 20.12.1948 skazany przez WSR Wrocław na 7 lat więzienia. Zwolniony 26.10.1954, zamieszkał w Bielsku-Białej, pracował jako radca prawny.

Więcej informacji

T. Balbus, Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. II, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu Grupy Energa

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.