Jan Bednarczyk

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
02.02.1931, Nowogród, s. Aleksandra i Aleksandry
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Polska Armia Podziemna, Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Aresztowany 22.03.1952 na terenie pow. Łomża pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji „Polska Armia Podziemna”. Pełnił w niej funkcję łącznika. Organizacja działała od wiosny 1947 do lata 1949 na terenie Łomży, Nowogrodu i kilku wsi pow. łomżyńskiego. W jej skład wchodzili członkowie organizacji „Bracia Atomów” działającej w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Łomży oraz uczniowie innych szkół średnich. Latem 1949 z części członków „PAP” powstała na terenie Nowogrodu nowa organizacja pod nazwą „Polskie Narodowe Zjednoczenia Wojskowe”. Członkowie ww. organizacji dążyli do „obalenia władzy ludowej”, dokonywali akcji na funkcjonariuszy MO, redagowali i kolportowali ulotki o „treści antypaństwowej i antyradzieckiej”. Pod koniec 1950 „PNZW” rozwiązano. W toku śledztwa WUBP Białystok ustalił, że Jan Bednarczyk „w okresie od jesieni 1947 do wiosny 1950 na terenie pow. łomżyńskiego usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przynależąc w tym celu do nielegalnej organizacji >Polska Armia Podziemna<, biorąc czynny udział w zebraniach organizacyjnych, które dwukrotnie odbyły w jego mieszkaniu”. Posiadał nielegalnie broń. Wyrokiem WSR z 24.06.1952 skazany na karę łączną 7 lat więzienia z utratą praw na 3 lata i przepadkiem mienia, która na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952 została złagodzona do 4 lat i 8 miesięcy. Zwolniony warunkowo z więzienia w Białymstoku 06.08.1954.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.